RobertKowalski
portfolio

Postaci

Szkice postaci do kartki świątecznej dla Clearsense

Ogniste pola

Rysunek koncepcyjny do świata gry fabularnej

Wielka puszcza

Rysunek koncepcyjny do świata gry fabularnej

Skrzydła wiatru

Rysunek koncepcyjny do świata gry fabularnej

Brama Dermagard

Rysunek koncepcyjny do świata gry fabularnej

© 2011-2015 Robert Kowalski - Wszelkie prawa zastrzeżone

visualteam.pl
clearsense.pl